Co thắt cơ thường gây đau nhức vùng cơ đột ngột, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, vận động và sức khỏe của người bệnh. Tình trạng này tuy không nguy...