Co thắt cơ thường gây đau nhức đột ngột, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh. Tình trạng này tuy không nguy hiểm nhưng vẫn cầ...