Cứng cơ là tình trạng cơ bị co cứng, khiến một số bộ phận trên cơ thể không thể vận động bình thường. Triệu chứng này có thể xảy ra ở mọi lúc, không p...