Tật nói ngọng ở trẻ là tình trạng xảy ra rất phổ biến, nguyên nhân khiến trẻ nói ngọng chủ yếu do môi trường sống, sự thờ ơ của phụ huynh, trẻ mắc các...