Tật nói ngọng ở trẻ là tình trạng xảy ra rất phổ biến, nguyên nhân khiến trẻ nói ngọng chủ yếu do môi trường sống, dị tật bẩm sinh (nghe kém, dính thắ...