Hiện nay, với kỹ thuật nắn chỉnh cột sống bằng tay tiên tiến, thực hiện nắn chỉnh theo phương pháp ứng dụng công nghệ từ Mỹ, Phòng khám cơ xương khớp ...